Phạm Xuân Liêm

Họ tên: Phạm Xuân Liêm

Năm sinh: 1989

Quốc tịch: Việt Nam

Chuyên môn: VGA

Handicap: 7 Mr

Kinh nghiệm:

Phạm Xuân Liêm

  • Tiểu sử

    Phạm Xuân Liêm là một huấn luyện viên golf chuyên nghiệp tại Việt Nam.

    Là một trong số các huấn luyện viên cao cấp tại Vina Golf Center ở Hà Nội.

  • Thành tích nổi bật

  • Các khóa đào tạo