Miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin do Vina Golf Center cung cấp và truyền tải được tạo nên bởi sự nỗ lực hết mình của các biên tập viên nhằm mang đến cho bạn đọc thông tin chính xác và kịp thời nhất. Tuy nhiên đây là những thông tin mang tính tổng quát và tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bởi các thiệt hại, hậu quả khi bạn đọc áp dụng các nguồn thông tin trên trang web.

Trung tâm đào tạo Vina Golf Center có thể được liên kết với một số website khác và không thuộc quyền quản lý, giám sát của Trung tâm. Vì vậy chúng tôi không thể kiểm soát nội dung, hình ảnh cũng như thông tin quy định hay bất cứ vấn đề gì khác trên các trang web này.

Đội ngũ chuyên môn của Vina Golf Center luôn cố gắng hết mình để xây dựng, phát triển và duy trì website hoạt động ở mức ổn định nhất. Thế nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý khi website bị lỗi, hay không thể truy cập do những trục trặc kỹ thuật từ phía bạn đọc.

Chúng tôi không đảm bảo hay đại diện pháp lý cho bất cứ hình thức, phương tiện ngụ ý về tính chính xác hay độ tin cậy nào. Bất cứ hình ảnh, sản phẩm hay dịch vụ khác không liên quan đến Vina Golf Center xuất hiện trên trang, chúng tôi đều không chịu trách nhiệm.